Argument för att jämställa e-sporten med idrott

“Därför är e-sport en sport. Men inte en idrott” – så inleds en debattartikel signerad Thomas Arnroth redan 2016 på sajten KIT. Skribenten menar i stora drag att man sammanblandat konceptet sport och idrott och att idrott kännetecknas av att det finns inslag av fysisk rörelse och motion. Sport däremot behöver inte nödvändigtvis innebära fysisk rörelse utan snarare tävlingsmoment. Arnroth menar att jogging, med ovanstående synsätt, kan anses vara idrottande dock inte sport. Dessutom anser skribenten att e-sport inte kan klassificeras som en idrott. Inlägget har några år på nacken men debatten om e-sportens status i förhållande till traditionell idrott och sport är alltjämt en het potatis. Sedan 1996 som ju anses som ett avgörande år inom e-sporthistorian då spelet Quake släpptes och det sedermera blev allt enklare att spela med andra över nätet är det alltså oklart hur e-sport ska klassificeras i idrottens finrum. En motion lämnades in till riksdagen senast 2020 om att likställa elektronisk sport med övrig idrott men skeptikerna anser att e-sport inte är fysiskt påfrestande då spelare sitter ner vid en datorskärm och klickar en mus. Frågan är helt klart en vattendelare men i det här inlägget anger vi några argument för varför e-sporten bör likställas med andra aktiviteter inom idrottssverige.

E-sportaren delar vissa drag med atleten

Även om e-sportaren skiljer sig från atleten vad gäller fysisk förmåga och prestanda delar bägge vissa grundläggande gemensamma drag. Liksom inom “vanlig” idrott krävs att e-sportare har snabb reaktionsförmåga och klarar av att fatta tuffa beslut i pressade lägen. Dessutom måste e-sportaren i likhet med exempelvis fotbolls- eller handbollsspelaren kunna kommunicera och samarbeta med sina teammedlemmar för att ta sig vidare i en tävling eller turnering. Vidare måste både idrottaren och e-sportaren tillämpa rätt problemlösningsstrategi i rätt situation för att maximera vinster och minimera förluster. Att e-sporten ännu befinner sig i en gråzon beror troligen på att lagstiftare och andra intressenter saknar kunskap om vad e-sport faktiskt är vilket i sin tur påverkar deras beslutsfattande. Inget står i vägen för att e-sporten ska existera sida vid sida med faktisk sport och att begreppet sport blir mer inkluderande och digitaliserat för att engagera fler. En jämförelse kan göras med casinovärlden där man hållit sig trogen sina rötter och bibehållit landbaserade anläggningar samtidigt som man expanderat till nyare och mer utvidgade målgrupper via olika sajter online där man erbjuder samma sorters spel som finns i en fysisk miljö.

E-sporten är utvecklande

Ett huvudargument mot likställande av e-sport med annan sport är hälsoaspekten. Fysisk motion leder i regel till en rad olika fysiska och mentala hälsofördelar och inom e-sporten går man i vart fall miste om de fysiska förmånerna. Faktum är dock att datorspel kan medföra andra hälsofördelar såsom förmågan att resonera samt perception, problemlösning och logisk slutledningsförmåga. För vissa kan e-sport, i likhet med vanlig idrott, även bidra till att man slappnar av och dämpar stress. Även när det gäller den sociala biten kan gemensamma beröringspunkter hittas mellan sporten och e-sporten. E-sporten fyller minst lika många av de sociala funktioner som sporten gör – den är en plattform som gör att människor träffas, övar på sina samarbetsförmågor och utvecklas i grupp.

Engagerar många

 

I likhet med “vanlig sport” engagerar digitalt och analogt spelande idag många, så pass att det anses som en av Sveriges mest populära fritidssysselsättningar. Spel i form av brädspel och analoga spel är en del av vårt kulturarv och vi har spelat det i tusentals år. Numera beräknas cirka 80 % av Sveriges befolkning ägna sig åt digitala spel i någon form. Engagemanget är därför enormt även om långt ifrån alla givetvis tävlar eller delar i e-sportturneringar. Motsvarande siffror för personer som är medlemmar i idrottsföreningar i Sverige är över 3 miljoner personer varav nästan 3 000 är landslagsaktiva idrottare. Sverige är av tradition därmed ett land där vi organiserar oss inom olika sporter och där idrottsförbunden spelar en viktig roll i främjande och organisation av folkhälsa och välbefinnande. Att utesluta e-sporten från resten av idrottssverige innebär att man väljer att bortse från det enorma engagemang som finns i landet och att man går miste om en viktig grupp som man med en mer inkluderande tolkning annars hade kunnat aktivera.