Generationsväxling på spelmarknaden?

Den svenska spelmarknaden har vuxit med en enorm hastighet under de senaste årtiondena. Redan från början av tillväxtmiraklet var det inte bara spelare från de tidigare monopolföretagen som gick över till att spela online, tvärtom så var det väldigt många spelare som började spela för första gången. 

Det som lockade de nya spelarna var den mycket bättre service och det mycket bredare utbud som de nya uppstickarna på internet lockade med. Den service de erbjöd omfattade inte bara en stor mängd nya spel utan även bättre betalningsvillkor. Framförallt var det dock att spelet var baserat online som lockade de nya spelarna. Med etableringen online följde nämligen möjligheten att erbjuda spelen dygnet runt, alla dagar i veckan och till spelare över hela världen. Detta erbjudande var något helt nytt och gjorde nätcasinona mycket populära. Framgångssagan har fortsatt alltsedan dess, under tjugo år nu. 

Men under dessa tjugo år har en ny generation vuxit upp, en generation som är van vid goda villkor online. Frågan är då om dessa, yngre, spelare kommer att ställa andra krav än sina äldre dito? Kommer det att växa fram nischade casinon? Casinon som specialiserar sig på en viss typ av kunder? 

Finns utrymme för nischcasinon?

Givet den nya generationen och de specifika intressen som denna nya generation har kan man alltså på allvar ställa sig frågan om det inte är dags för online casinon att nischa sig? Men det är inte säkert att det behövs fler casinon för att möta efterfrågan, det kan nämligen räcka med att dela upp casinot i olika avdelningar. På nätcasinon som till exempel Snabbare casino går det att hitta spel för alla sorters spelare och det behöver på inget sätt innebära att vissa spelare behöver känna sig undanskuffade för att de tillhör en generation eller en annan. Det finns trots allt andra faktorer som styr preferenser än ålder. 

Men finns det inte ändå anledning att fråga sig om det finns andra anledningar till att nischcasinon kan uppkomma? De kanske kan specialisera sig på vissa typer av plattformar eller erbjuda längre och mer avancerade spel, som i sin tur behöver plattformar som har högre prestanda. 

Kommer ny teknologi påverka spelbolagen eller spelarnas preferenser?

Hur kommer då framtidens casinon utvecklas givet kombinationen av ny teknik och nya generationer med delvis nya preferenser? Det går förstås inte att med säkerhet svara på frågan men det går att spekulera. 

För det första kan vi konstatera att ny teknik tidigare alltid påverkat tjänsteutbud på internet så varför skulle ny teknik inte påverka nätcasinon? Snart kommer 5G att rullas ut och redan nu utformas det som senare kommer att bli 6G. Dessa supersnabba mobilnät bör påverka vilken typ av grafik och vilken typ av spelinnehåll som går att använda i nätcasinon. 

Det kan också komma att bli så att de snabbare mobilnäten gör det möjligt att de spelare som har en preferens för äventyrsspel kan få sina behov tillgodosedda. Det ska inte underskattas hur mycket äventyrsspelen kan attrahera människor, det enda som saknas är en bra affärsmodell för nätcasinona. Vad ska slumpen komma in?